List/Grid

বান Subscribe to বান

নাটকের সার সংক্ষেপঃ

নাটকের সার সংক্ষেপঃ ১৯৬০ খিষ্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম ‘হ্রদ’ তৈরী করে। উদ্দেশ্য, এ ‘হ্রদ’ থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে দেশকে… পুরো লেখাটি পড়ুন »

নাটকের চরিত্রের নাম ও বয়স

ক্রঃনং                                            চরিত্র                            বয়স ১।    পার্বতী বাপ     …………………………………চন্দ্র অহরি চাঙমা    ……………………..৪০-৬০ ২।    পরানধন চাঙমা   …………………………… চন্দ্র… পুরো লেখাটি পড়ুন »

দৃশ্য-১-৫

দৃশ্য-১ অক্তঃ-      বেল তিন পহ্র’ তলাত জাগা:-     আদামর লাঙেল পদ (পর্দা উদ্যা অনার সমারে সমারে এক ঝাক রেঙ শুন’ যেব। হাক্কন পর মিলে মরদ নুও  নুও কাবর পিনি… পুরো লেখাটি পড়ুন »

দৃশ্য-৬-১০

অক্ত        ঃ- রেদ জাগা        ঃ- গভীন ঝার (ঝার’ ভিদিরে ঝুব সেরে আলী চান, বত্তা হুল, পজা কানা, লেত্য উধ, ফাজ খারা খবাক) পজাকানা    ঃ- মগদা তেঙাউনও ফুরেলাক। ও-… পুরো লেখাটি পড়ুন »

দৃশ্য-১১-১৫

দৃশ্য- ১১ অক্ত        ঃ বেল্যা মাধান। (বেল ডুবন্দি শলা) জাগা        ঃ- লোগাং পারর বাম হাল। (লোগঙর পারে পারে পরং এস্যা মানুষ্যুন পঝা বিরে বুক্যা কুজি পুও ছা বুক্যা,… পুরো লেখাটি পড়ুন »

দৃশ্য- ১৬-২০

দৃশ্য- ১৬ অক্ত        ঃ- গভীন রেদ। জাগা        ঃ- বত্তা হুল’ ঘর। (আলি চান্দই লেত্যউধ’ বত্তাহুল’ ঘরত টিপ বাত্তি মারি মারি এবাক। থেগেই থেগেই দ্বিবে উক্ক কুগুরে ভুগিবেক। এ্যাহ্নে… পুরো লেখাটি পড়ুন »

দৃশ্য- ২১-২৬ (শেষ)

দৃশ্য- ২১ অক্ত    ঃ- বেন্যা মাধান জাগা        ঃ- পার্বতী মা ঘর। (চন্দ্রকান্ত চাংমা ফেনীকুলত্তুন পার্বতীরে বৌ চা এস্যা। সেনে তা সমারে কয়েক জন আদাম্যাও এস্যন।  আ-ইন্দি পার্বতী মা সমারে… পুরো লেখাটি পড়ুন »